מבחני בגרות חמצון חיזור


שאלות מתוך מבחני בגרות בנושא חמצון חיזור

ריכזנו עבורכם את כל השאלות מתוך מבחני הבגרות משנת 2007 לקובץ PDF הניתן להורדה. השאלות עברו התאמות בכפוף לשינויים שבוצעו בתוכנית הלימודים משנת 2007 ועד היום.

הפתרונות לשאלות זמינים גם הם באתר למנויים לאתר בלבד.

קובץ שאלות בגרות בכימיה להורדה

הצעת פתרון למבחני בגרות – חמצון חיזור

בגרות 2007

שאלה 1 סעיף ה

תשובה 2.בגרות 2007 שאלה 1 סעיף ה - דרגות חמצון, לכן הפחמן בדרגת חמצון 2-.

שאלה 7

 1. א
  1. כדי לקבוע אם התגובות הנתונות הן תגובות חמצון חיזור יש לבדוק את דרגות החמצון של מרכיביהן ולראות אם יש שינויים בדרגות החמצון.
   בתגובה (1) אין שינויים בדרגות החמצון, ולכן אין מעברי אלקטרונים. התגובה אינה תגובת חמצון חיזור.
   תגובה 1 דרגות חמצוןבתגובה (2) אין שינויים בדרגות החמצון, ולכן אין מעברי אלקטרונים. התגובה אינה תגובת חמצון חיזור.
   תגובה 2 דרגות חמצוןבתגובה 3 יש שינויים בדרגות החמצון, ולכן יש מעברי אלקטרונים בתגובה. זוהי תגובת חמצון חיזור.
   תגובה 3 דרגות חמצון
  2. החומר H2O2(aq)  עבר תגובת חיזור. ניתן לראות שאטומי החמצן O בחומר H2O2(aq)  ירדו בדרגת החמצון מ1- ל2-, הם קיבלו אלקטרונים ועברו תגובת חיזור.
   לעומת זאת, החומר CH3CH2OH(aq) עבר תגובת חמצון. חלק מאטומי הפחמן C בחומר CH3CH2OH(aq) עלו בדרגת החמצון מ1- ל1+ ולכן מסרו אלקטרונים ועברו תגובת חמצון.
 2. אטומי הגופרית S בחומר SO2(g)  עשויים לשמש בתגובות חמצון חיזור גם כמחמצן וגם כמחזר כי אטומי הגופרית בחומר SO2(g) נמצאים בדרגת חמצון ביניים (טווח דרגות החמצון של הגופרית הוא בין 2- ל6+). לכן הם יכולים למסור אלקטרונים ולקבל אלקטרונים, זאת אומרת גם לעבור חמצון וגם לעבור חיזורדרגות חמצון SO2.
 3. במהלך ייצור היין חשוב לשמור על ריכוז קבוע של האתאנול. תגובה 3 אינה רצוייה כי האתאנול משמש בה כמגיב. לכן מספר המולים שלו קטן ועל פי הנוסחה C=\cfrac { n }{ V } גם ריכוזו קטן. וזה פוגע במהלך ייצור היין.
 4. ג
  1. שימו לב שהריכוז נתון ביחידות של גרם לליטר ולא ביחידות של מול לליטר.
   יש 92 גרם בליטר אחד של תמיסה.
   ולכן:
   n=\cfrac { m }{ Mw } =\cfrac { 92 }{ 46 } =2mol
   C=\cfrac { n }{ V } =\cfrac { 2 }{ 1 } =2M
   תשובה: הריכוז הוא 2M.
  2. n = C ∙ V = 2 ∙ 0.75 = 1.5moℓ
   תשובה: יש 1.5 מול אתאנול.
 5. ניתן לכנות את ה- SO2(g) אנטי-אוקסידנט כי הוא עובר חמצון במקום האתאנול CH3CH2OH(aq) שבתמיסה, ובכך מגן עליו ושומר על ריכוזו של האתאנול בתמיסה.
 6. לאטומי החמצן בחומר H2O2(aq) דרגת חמצון של 1-.
   1. לכן תוצר חמצון יכול להיות החומר O2 שבו לאטומי החמצן דרגת חמצון 0. דרגת חמצון גבוהה יותר מתקבלת בעקבות מסירת אלקטרונים, מעבר תהליך חמצון.
   2. לכן תוצר חיזור יכול להיות החומר H2O שבו לאטומי החמצן דרגת חמצון 2-. דרגת חמצון נמוכה יותר מתקבלת בעקבות קבלת אלקטרונים, מעבר תהליך חיזור.