טבלה מחזורית


טבלה מחזורית

טבלה מחזורית

הטבלה המחזורית היא הטבלה שמרכזת את כלל היסודות במבנה אחד סדור ומאורגן. בשיעור הקודם עסקנו בהיערכות אלקטרונים. בשיעור זה נלמד להכיר את מבנה הטבלה המחזורית ואת הקשר בין ההיערכות האלקטרונית והמספר האטומי של היסודות השונים לבין הטבלה המחזורית ומיקום היסודות השונים בתוכה. הטבלה המחזורית בנויה מטורים ושורות:

  • טור ↨  (מלמעלה למטה ולהפך) מכונה גם משפחה.
    בטבלה המחזורית ישנם שמונה טורים, הממוספרים מ-1 עד I – VIII) 8). במרכז הטבלה, החלק המקווקו, אינו ממוספר.
  • שורה ↔ (משמאל לימין ולהפך), מכונה גם מחזור. בטבלה המחזורית ישנם 7 מחזורים (1-7 ).

נראה בהמשך הלימודים בכימיה שליסודות הממוקמים באותו טור בטבלה המחזורית התנהגות כימית דומה, ולכן הם מתנהגים כמו משפחה. ואילו לאורך מחזור (שורה), נראה כי חלים שינויים בתכונות היסודות ובגדלים נמדדים כמו, למשל, גודל האטום (הרדיוס שלו). ניתן למיין את היסודות בטבלה המחזורית למתכות, אל-מתכות וגזים אצילים. בתיאור הסכמטי והלא מדויק של הטבלה המצוירת למטה, רואים קו אדום בולט. כמובן שקו זה אינו קיים בכל הטבלאות. בטבלה זו הוא בא להפריד בין קבוצת המתכות, שנמצאת משמאל לקו, לקבוצת האל-מתכות שנמצאת מימין לקו. גם אטום המימן שממוקם בטור הראשון שייך לקבוצת האל-מתכות. שימו לב שבהיערכות האלקטרונית של המימן יש אלקטרון אחד ברמת האנרגייה האחרונה.

טבלה מחזורית - סכמטי

תיאור סכמטי של הטבלה המחזורית

 

באזור המקווקו, מצויות מתכות הקרויות מתכות מעבר. זו קבוצת יסודות שלא נדרש לרשום את ההיערכות האלקטרונית של האטומים שלהן.

נחזור לטורים בטבלה המחזורית. לחלקם יש שם המאפיין אותם.

  • מתכות הטור הראשון נקראות מתכות אלקליות.
  • מתכות הטור השני נקראות מתכות אלקליות עפרוריות.
  • קבוצת האל-מתכות בטור השביעי נקראות הלוגנים.
  • קבוצת היסודות בטור השמיני נקראים גזים אצילים.

בטבלה המחזורית ישנן עוד שתי שורות הממוקמות מחוץ לטבלה: יסודות 57–71 ויסודות 89–103.

טבלה מחזורית צבעוני

זוהי קבוצת יסודות השייכת למתכות. מתכות אלו מתוארות בשתי שורות מחוץ לטבלה, אחרת מבנה הטבלה היה נראה כך:

טבלה מחזורית שלמה

מבנה הטבלה במצב זה ארוך ואינו נוח לעבודה. לכן הטבלה שונתה למבנה הידוע והמוכר שלה כפי שמודגם בטבלה העליונה.

 

בטבלה המחזורית היסודות מסודרים לאורך השורה משמאל לימין בסדר עולה ועוקב, לפי המספר האטומי שלהם. יש קשר בין היערכות האלקטרונים של האטומים של היסודות, לבין מיקום היסודות בטבלה המחזורית.

מהו קשר זה ?

המשך התוכן בעמוד זה למנויים בלבד

אם הינך מנוי/ה אנא הכנס שם משתמש וסיסמא!

לרכישת מנוי לחץ כאן