חמצון חיזור מבחן 1


חמצון חיזור מבחן 1

תוכן עמוד זה גלוי למנוי חודשי / שנתי בלבד.

לרכישת מנוי ראה תוכניות מנויים

שאלות לדוגמא:

חמצון חיזור שאלות לדוגמא

מבחן

חלק ראשון שאלות רבות ברירה ( אמריקאיות)

בחר את התשובה הנכונה :