חוק הס תרגילים


חוק הס תרגילים

 1. נתונות התגובות הבאות:

  I.    C2H2(g) + 2.5O2(g)    →    2CO2(g) + H2O(ℓ)       ∆Hº = -1299.6kJ
  II.   C6H6(ℓ) + 7.5O2(g)    →    6CO2(g) + 3H2O(ℓ)     ∆Hº = -3267.6kJ

  חשבו את שינוי האנתלפיה עבור התגובה:

  3C2H2(g)    →    C6H6(ℓ)     ∆Hº = kJ?

 2. נתונות התגובות הבאות:

  I.     CH3CHO(ℓ) + 2.5O2(g)       2CO2(g) + 2H2O(ℓ)       ∆Hº = -1167.3kJ
  II.    C(s) + O2(g)       CO2(g)                                         ∆Hº = -393.5 kJ
  III.   H2(g) + 1/2O2(g)    →    H2O(ℓ)                                   ∆Hº = -285.9 kJ

  חשבו את שינוי האנתלפיה עבור התגובה:

  2C(s) + 2H2(g) +1/2O2(g)    →    CH3CHO(ℓ)             ∆Hº = kJ?

 3. נתונות התגובות הבאות:

  I.  C4H10(g) + 6.5O2(g)   →   4CO2(g) + 5H2O(ℓ)     ∆Hº = -2876.5kJ
  II. H2O(ℓ)    →    H2O(g)                                          ∆Hº = 40.7kJ / moℓ

  חשבו את שינוי האנתלפיה עבור התגובה:

  III.   C4H10(g) + 6.5O2(g)   →   4CO2(g) + 5H2O(g)    ∆Hº= kJ?

 4. נתונות התגובות הבאות:

  I.  CH3COOH(ℓ) + 2O2(g)    →    2CO2(g) +2H2O(ℓ)      ∆Hº = -873.2kJ
  II. CH3COOH(g) + 2O2(g)    →    2CO2(g) +2H2O(ℓ)     ∆Hº = -896.9kJ

  מהו שינוי האנתלפיה עבור תהליך הרתיחה של חומצת חומץ CH3COOH?

 5. נתונות התגובות הבאות:

  I.  C(s) + 1/2H2(g) +3/2Cℓ2(g)    →    CHCℓ3(ℓ)         ∆Hº = 38.5 kJ
  II. C(s) + 1/2H2(g) +3/2Cℓ2(g)    →    CHCℓ3(g)        ∆Hº = 67.7 kJ

  מהו ∆Hºb עבור CHCℓ3(ℓ) ? (מהו שינוי האנתלפיה עבור תהליך הרתיחה של(CHCℓ3(ℓ)

 6. נתונות התגובות הבאות:

  I.  1/4S8(s) + 1/2O2(g) + Cℓ2(g)    →     SOCℓ2(ℓ)       ∆Hº = -245.6 kJ
  II. 1/4S8(s) + O2(g) + Cℓ2(g)    →    SO2Cℓ2(ℓ)          ∆Hº = -389.1 kJ

  מהו שינוי האנתלפיה עבור התגובה הבאה?

  SOCℓ2(ℓ) + 1/2O2(g)    →     SO2Cℓ2(ℓ)

 7. נתונות התגובות הבאות:

  I.  1/4P4(s) + 3/2Br2(ℓ)    →    PBr3(ℓ)          ∆Hº = -184.5 kJ
  II.  1/4P4(s) + 5/2Br2(ℓ)    →    PBr5(ℓ)         ∆Hº = -269.9 kJ

  מהו שינוי האנתלפיה עבור התגובה הבאה?

  PBr3(ℓ) + Br2(ℓ)    →    PBr5(ℓ)

 8. נתונות התגובות הבאות:

  I.   P4(s) + 3O2(g)    →    P4O6(ℓ)        ∆Hº = -1640.1 kJ
  II.  P4(s) + 5O2(g)    →    P4O10(s)      ∆Hº = -2984 kJ

  מהו שינוי האנתלפיה עבור התגובה הבאה?

  P4O6(ℓ) + 2O2(g)    →    P4O10(s)

המשך התוכן בעמוד זה למנויים בלבד

אם הינך מנוי/ה אנא הכנס שם משתמש וסיסמא!

לרכישת מנוי לחץ כאן

לפתרון לחץ כאן