חומרים מולקולריים


חומרים מולקולריים

חומרים מולקולריים

חומרים מולקולריים

עד לשיעור זה למדנו:

  • מהו קשר קוולנטי
  • קשר קוולנטי הוא שיתוף של אלקטרוני ערכיות.
  • התייחסנו למידת השיתוף בקשר (קשר יחיד, קשר כפול, קשר משולש) וקראנו לה סדר הקשר.
  • למדנו על קוטביות הקשר הקוולנטי ועל ערכי האלקטרושליליות.
  • הכרנו את הגורמים המשפיעים על חוזק הקשר הקוולנטי.
  • הכרנו שישה מבנים אופיינים למבנה הגיאומטרי של המולקולה המורכבת מקשרים קוולנטיים, וכן למדנו לקבוע עבור המולקולה אם היא קוטבית או לא קוטבית.
  • למדנו לצייר את המולקולה בנוסחת ייצוג אלקטרונית. למדנו לרשום למולקולה ייצוג מלא של נוסחת המבנה וייצוג מקוצר של נוסחת המבנה.

עד כה התייחסנו לחומרים שהיחידה הבסיסית המרכיבה אותם היא מולקולה המורכבת מאטומים זהים או שונים והקשר ביניהם הוא הקשר הקוולנטי.

לסוג הזה של חומרים קוראים חומרים מולקולריים.

הנה מספר דוגמאות לחומרים מולקולריים: מים, סוכר, חומצת חומץ, פחמן דו-חמצני, חמצן. כמובן שישנם חומרים מולקולריים רבים וכולם מורכבים ממולקולות.

אחד מסימני הזיהוי שיקלו עלינו לשייך חומר מסוים לחומרים המולקולריים הוא שבנוסחת החומר יופיעו רק אל-מתכות. זאת משום שהאל-מתכות נוטות ליצור קשר קוולנטי בינן לבין עצמן תוך שיתוף אלקטרונים.

ראשית, כל החומרים  המולקולריים הם חומרים שברמה המיקרוסקופית בנויים ממולקולות. ישנם חומרים שאינם בנויים ממולקולות, הם מורכבים מסוג אחר של חלקיקים, ולכן התכונות שלהם תהיינה שונות לגמרי מאלו של החומרים המולקולריים. נלמד עליהם בהמשך.

שנית, אמנם לחומרים המולקולריים יש מאפיינים דומים אבל יש ביניהם גם הבדלים .

תכונות החומרים המולקולריים נגזרות ממבנה המולקולות, מהאטומים המרכיבים אותן, מצורת המולקולה המתקבלת ובעיקר מסוג הקשרים (האינטראקציות) שמתקיימות בין המולקולות של החומרים הללו.

אותן תכונות של החומרים באות לידי ביטוי, בין היתר, בתופעות מאקרוסקופיות הניתנות לצפייה ולמדידה. תכונות כמו מסיסות, מוליכות חשמלית, מצב צבירה בטמפרטורת החדר, טמפרטורות היתוך ורתיחה ועוד. תכונות אלה נובעות ממה שקורה ברמה המיקרוסקופית בין המולקולות. עלינו להכיר את הכוחות הבין-מולקולריים (את האינטראקציות הבין-מולקולריות) הפועלים בין המולקולות של החומרים המולקולריים.