חומצות שומן


חומצות שומן

שיעור זה עוסק בחומצות השומן, וכפי שאנו נוהגים לכנותם ביום יום שמנים ושומנים.
בהמשך השיעורים נכיר את ההגדרה לשמן ולשומן.
למעשה ניתן לחלק את התחום העוסק בשמנים ובשומנים לשלושה עיקריים:

 1. חומצות השומן.
 2. טריגליצרידים.
 3. סטרואידים (לא נרחיב בנושא זה).

בשיעור הזה נכיר את חומצות השומן ואת צורות הרישום השונות עבורם.

מהן חומצות שומן?

חומצות שומן הן תרכובות, המאופיינות בקבוצה הפונקציונאלית של חומצה קרבוקסילית (המקנה להן את אופיין החומצי) COOH–, שמחוברת לשרשרת פחמימנית (מורכבת מאטומי פחמן ומימן) .

ניתן להתייחס גם לחומצות השומן, על פי האיזור ההידרופילי שקיים בהם, אותו אזור היכול ליצור קשרי מימן עם מולקולות המים ( COOH).
והאזור/ חלק הידרופובי, החלק הפחמימני במולקולה שמאפשר יצירת קשרי ואן דר ואלס בין המולקולות, ולא מאפשר יצירת קשרי מימן עם מולקולות מים.

ישנן מספר דרכים לייצג את החומצה הקרבוקסילית
נבחר לדוגמא חומצת שומן כלשהי למשל את החומצה הפנטנואית .
ונזכר בדרכים שכבר למדנו שבהם ניתן לייצג את המולקולה:

 1. נוסחה מולקולרית – שהיא הנוסחה שמתארת את הרכבו הכימי של החומראת האטומים המריכיבים את המולקולה ומספרם.
  הנוסחה המולקולרית של חומצה פנטנואית היא : C5H10O2
  היות ומדובר בחומר בעל קבוצה פונקציונאלית, של חומצה קרבוקסילית אז ניתן לרשום את זה כך:
  C4H9COOH
 2. ניתן לתאר את החלק הפחמימני / ההידרופובי (הירוק), באופנים הבאים, שהם סוג של נוסחת מבנה מקוצרת, כי תיאור זה מראה את ההרכב של החומר אבל לא את המבנה המדויק שלו:
  CH3CH2CH2CH2COOH                CH3(CH2)3COOH
 3. ייצוג מלא של נוסחת המבנה:
  נוסחת מבנה מלאה CH3(CH2)3COOH
 4. ייצוג מקוצר של נוסחת המבנה:
  נוסחת מבנה מקוצרת CH3(CH2)3COOH

אבל, ישנה דרך נוספת שאופיינית לחומצות השומן:

 1. רישום מקוצר של חומצת השומן:
  C5:0
  הספרות מציינות את הדברים הבאים:

  • במקרה זה הספרה 5, מציינת שחומצת השומן מכילה 5 אטומי פחמן בסך הכל (כולל הפחמן של הקבוצה הקרבוקסילית).
  • ובמקרה זה הספרה 0, מציינת שאין בחלק הפחמימני (ההידרופובי) של חומצת השומן, קשרים כפולים בין אטומי הפחמן.

נראה דוגמא נוספת : החומצה הקפרית, שנוסחתה המולקולרית היא C10H20O2

 1. ניתן לרשום גם את הנוסחה המולקולרית באופן הבא : C9H19COOH
 2. הייצוג המלא של נוסחת המבנה של החומצה הקפרית היא :
  נוסחת מבנה מלאה חומצה קפרית
 3. הייצוג המקוצר של נוסחת המבנה של החומצה הקפרית היא:
  נוסחת מבנה מקוצרת חומצה קפרית
 4. וכמובן באופן הבא:
  CH3CH2CH2CH2CH2CH2CH2CH2CH2COOH                         CH3(CH2)8COOH
 5. צורת הרישום החדשה שלמדנו, שאופיינית לחומצות השומן, שהיא הרישום המקוצר עבור החומצה הקפרית תהיה :
  C10:0
  מדובר בחומצת שומן שיש לה 10 אטומי פחמן, ואין בה קשרים כפולים בין אטומי הפחמן בשלד הפחמני.

מיון חומצות השומן השונות

ניתן למיין את חומצות השומן במספר דרכים. אחת מהן היא לחומצות שומן רוויות ולא רוויות .

חומצת שומן רוויה

היא חומצת שומן שבשלד הפחמני/ הידרופבי (בין אטומי הפחמן בלבד), אין קשר כפול בין אטומי הפחמן (לא מתייחסים לקשר הכפול בקבוצה הפונקציונאלית הקרבוקסילית שהוא בין פחמן לחמצן). כך שלמעשה, החלק הפחמימני מכיל רק אטומי פחמן ומימן וקשרים יחידים ביניהם.

חומצת שומן לא רוויה

חומצת שומן שבה בין אטומי הפחמן (בשלד הפחמני/ הידרופובי), יש לפחות קשר כפול אחד בין אטומי הפחמן (לא סופרים את הקשר הכפול בקבוצה הקרבוקסילית בין הפחמן לחמצן).
אם ישנו רק קשר כפול אחד בין אטומי הפחמן, חומצת השומן תקרא חד לא רוויה. ואם יש יותר מקשר כפול אחד בין אטומי הפחמן, חומצת השומן תקרא רב לא רוויה.

מיון חומצות שומן - מרשם

הדוגמאות שראינו: החומצה הפנטנואית והחומצה הקפרית, הן חומצות שומן רוויות, כי אין בין אטומי הפחמן בשלד הפחמני, קשרים כפולים בין אטומי הפחמן.

ניתן לרשום לחומצות השומן הרוויות נוסחה מולקולרית כללית, המתארת את מבנה המולקולות שלהן:

CnH2nO2

האות n מייצגת את מספר אטומי הפחמן בחומר. ובאופן הזה ניתן להבין, שבחומצת שומן רוויה מספר המימנים כפול ממספר הפחמנים.

לדוגמה נתונה חומצת שומן רוויה, שידוע שיש בה 12 אטומי פחמן הנוסחא המולקולרית שלה תהיה:

המשך התוכן בעמוד זה למנויים בלבד

אם הינך מנוי/ה אנא הכנס שם משתמש וסיסמא!

לרכישת מנוי לחץ כאן