חומצות ובסיסים הקדמה


חומצות ובסיסים הקדמה

בפרק זה נעסוק בהכרת שתי משפחות  של חומרים: חומצות ובסיסים. נעסוק בהגדרתם של משפחות אלו ובהכרת חלק מהתהליכים שבהם משתתפים חומצות ובסיסים.
חומרים אלה סובבים אותנו, נמצאים בגופינו ובחומרים רבים אחרים, והם בעלי שימושים רבים בחיינו.

על שם החומרים, נראה שיש גם תהליך הקרוי תגובת חומצה בסיס.

מהיכן מוכרים לנו המושגים חומצה ובסיס?

אז, סביר להניח שהמושג חומצה מוכר לנו יותר. ראשית, הטעם החמוץ שמקורו במזונות המכילים חומצות, כדוגמת תפוח, כל פירות ההדר (תפוז אשכולית וכו'), וכמובן שיש עוד מוצרי מזון המכילים בתוכן חומצות. חומצות אלו עוברות תהליך כימי בפה אשר גורם לנו להרגיש את הטעם החמוץ.
אך לא רק הטעם החמוץ, קשור לחומצות.
ניתן לדבר על חומציות בקיבה, על חומצות השומן השונות (עליהם נלמד בפרק "טעם של כימיה"), במוצרי המזון שאנו אוכלים. חומצות אלו לדוגמא, לאו דווקא אחראיות לטעם החמוץ. וישנם עוד הקשרים רבים.

הבסיסים, שהם הפחות מוכרים, גם להם יש לא מעט שימושים בעולם הסובב אותנו. למשל, חומרי ניקוי רבים, הם בעלי אופי בסיסי. או חומרים לפתיחת סתימות בכיורים, ועוד.

החומצות והבסיסים הם הפכים זה לזה, ולמעשה נוגדים, או כפי שצריך לומר סותרים זה את זה.

למשל, כשיש עודף של חומציות בקיבה, ניתן לטפל בזה בעזרת תרופות שהן בעלות אופי בסיסי, שלמעשה מנטרלות את החומצות (בהמשך הפרק נבין את משמעות הדברים).

או למשל, בימי מלחמת המפרץ (1991), כשהיה חשש שרוצים להפציץ את מדינת ישראל בטילים המכילים גז חרדל, שהוא בעל אופי חומצי, אטמו את פתחי הדלתות בבדים שהיו ספוגים בתמיסה של חומר בעל אופי בסיסי.
המטרה הייתה לנטרל את הגז שיבוא במגע עם הבד (תהיה תגובה בין הגז לחומר הבסיסי, והגז יאבד את האופי החומצי שלו, ואת תכונותיו).

איך יודעים אם חומר הוא בסיסי או חומצי? איך מודדים את מידת החומציות, או את מידת הבסיסיות, של תמיסה כלשהי? ואת ההתנהגות הכימית שלו כחומצה או כבסיס בתגובה?

את כל אלה, ועוד, נלמד בשיעורים הקרובים בפרק חומצות ובסיסים.