חומצה בסיס תרגילים


חומצה-בסיס תרגילים

בתרגיל הראשון 12 סעיפים. לתרגיל שתי מטרות:

 • הראשונה לגרום לכם להבין מה קורה לחומרים שונים במגע עם מים. חלק מהסעיפים הם מעבר לתחום הנדרש בבחינת הבגרות (נציין ליד תרגילים אלה העשרה), אבל רצוי שתדעו להתמודד עם סוג כזה של שאלות.
 • השנייה היא לתרגל תרגום של נתונים על אופי התמיסה לניסוח תהליך כימי.
 1. תרגלו את ניסוחי התהליכים הבאים:
  1. (העשרה) ידוע שתמיסתו המימית של NaHCO3(s) היא בעלת אופי בסיסי. נסחו את תהליך המסתו של החומר הנתון במים והראו על-ידי ניסוח מתאים מדוע אופי התמיסה בסיסי .
  2. (העשרה) ידוע שתמיסתו המימית של NaH2PO4(s) היא בעלת אופי חומצי. נסחו את תהליך המסתו של החומר הנתון במים והראו על-ידי ניסוח מתאים מדוע אופי התמיסה חומצי .
  3. (העשרה) ידוע שתמיסתו המימית של K2O(s) היא בעלת אופי בסיסי . נסחו את תהליך המסתו של החומר הנתון במים והראו על-ידי ניסוח מתאים מדוע אופי התמיסה בסיסי .
  4. ידוע שתמיסתו המימית של HCℓO4(ℓ) היא בעלת אופי חומצי. נסחו את תהליך המסתו של החומר הנתון במים והראו על-ידי ניסוח מתאים מדוע אופי התמיסה חומצי .
  5. (העשרה) ידוע שתמיסתו המימית של MgH2(s) היא בעלת אופי בסיסי . נסחו את תהליך המסתו של החומר הנתון במים והראו על-ידי ניסוח מתאים מדוע אופי התמיסה בסיסי .
  6. ידוע שתמיסתו המימית של HIO3(ℓ) היא בעלת אופי חומצי. נסחו את תהליך המסתו של החומר הנתון במים והראו על-ידי ניסוח מתאים מדוע אופי התמיסה חומצי .
  7. ידוע שתמיסתו המימית של H2SO3(ℓ) היא בעלת אופי חומצי. נסחו את תהליך המסתו של החומר הנתון במים והראו על-ידי ניסוח מתאים מדוע אופי התמיסה חומצי .
  8. (העשרה) ידוע שתמיסתו המימית של Na2HPO4(s) היא בעלת אופי בסיסי. נסחו את תהליך המסתו של החומר הנתון במים והראו על-ידי ניסוח מתאים מדוע אופי התמיסה בסיסי.
  9. (העשרה) ידוע שתמיסתו המימית של Na3PO4(s) היא בעלת אופי בסיסי. נסחו את תהליך המסתו של החומר הנתון במים והראו על-ידי ניסוח מתאים מדוע אופי התמיסה בסיסי.
  10. (העשרה) ידוע שתמיסתו המימית של MgO(s) היא בעלת אופי בסיסי. נסחו את תהליך המסתו של החומר הנתון במים והראו על-ידי ניסוח מתאים מדוע אופי התמיסה בסיסי.
  11. ידוע שתמיסתו המימית של NaCℓ(s) היא בעלת אופי ניטראלי. נסחו את תהליך המסתו של החומר הנתון במים והראו על-ידי ניסוח מתאים מדוע אופי התמיסה ניטראלי.
  12. ידוע שתמיסתו המימית של CH3CH2OH(ℓ) היא בעלת אופי ניטראלי. נסחו את תהליך המסתו של החומר הנתון במים והראו על-ידי ניסוח מתאים מדוע אופי התמיסה ניטראלי.
 2. בכל אחד מהתהליכים הבאים ציינו אם התגובה הנתונה היא תגובת חומצה-בסיס. אם כן, ציינו מי מהחומרים התנהג כבסיס ומי כחומצה . אם לא, הסבירו מדוע התגובה אינה תגובת חומצה-בסיס. קבעו מה אופי התמיסה המתקבל (חומצי, בסיסי או ניטרלי) בהנחה שהתגובה התרחשה בשלמות.
  א. { NaCl }_{ (s) }\xrightarrow { { H }_{ 2 }O } { Na }_{ (aq) }^{ + }+{ Cl }^{ - }_{ (aq) }
  ב.    K2SO3(s) + H2O(ℓ)     →    HSO3(aq) + OH‾(aq) + 2K+(aq)
  ג.    BaH2(s) + 2H2O(ℓ)     →     Ba2+(aq) + 2OH‾(aq) + 2H2(g)
  ד.     Mg(s) + 2H3O+(aq)   →     Mg2+(aq) + 2H2O(ℓ) + H2(g)
  ה.    2K(s) + 2H2O(ℓ)     →     2K+(aq) + 2OH‾(aq) + H2(g)
  ו.     HBrO3(ℓ) + H2O(ℓ)     →     H3O+(aq) + BrO3(aq)
  ז.    AℓH3(s)+ 3H2O(ℓ)     →     Aℓ3+(aq) + 3H2(g) + 3OH‾(aq)
  ח.    NaH(s)+ H3O+(aq)     →     Na+(aq) + H2(g) + H2O(ℓ)
  ט.    CH3CH2NH2(ℓ) + H2O(ℓ)     →     CH3CH2NH3+(aq) + OH‾(aq)
  י.    H3O+(aq) + HCO3(aq)     →     2H2O(ℓ) + CO2(g)
  יא.   K2CO3(s)+ H2O(ℓ)     →     2K+(aq) + HCO3(aq) + OH‾(aq)
  יב.   CaCO3(s)+ 2H3O+(aq)     →     Ca2+(aq) + CO2(g) + 3H2O(ℓ)
  יג.   CO32(aq)+ H2O(ℓ)     →     HCO3(aq) + OH‾(aq)
  יד.   CH3CH2COOH(ℓ) + H2O(ℓ)     →     CH3CH2COO‾(aq) + H3O+(aq)

המשך התוכן בעמוד זה למנויים בלבד

אם הינך מנוי/ה אנא הכנס שם משתמש וסיסמא!

לרכישת מנוי לחץ כאן

לפתרון חומצה-בסיס – לחץ כאן