חומצה בסיס תרגילים


חומצה-בסיס תרגילים

בתרגיל הראשון 12 סעיפים. לתרגיל שתי מטרות:

 • הראשונה לגרום לכם להבין מה קורה לחומרים שונים במגע עם מים. חלק מהסעיפים הם מעבר לנדרש בבחינת הבגרות (נציין ליד תרגילים אלה העשרה), אבל רצוי שתדעו להתמודד עם סוג זה של שאלות.
 • השנייה היא לתרגל תרגום של נתונים על סוג התמיסה לניסוח תהליך כימי.
 1. תרגלו את ניסוחי התהליכים הבאים:
  1. (העשרה) תמיסתו המימית של NaHCO3(s) היא בסיסית. נסחו את תהליך ההמסה במים של החומר הנתון  והראו על-ידי ניסוח מתאים מדוע התמיסה בסיסית.
  2. (העשרה) תמיסתו המימית של NaH2PO4(s) היא חומצית. נסחו את תהליך ההמסה במים של החומר הנתון והראו על-ידי ניסוח מתאים מדוע התמיסה חומצית.
  3. (העשרה) תמיסתו המימית של K2O(s) היא בסיסית. נסחו את תהליך ההמסה במים של החומר הנתון והראו על-ידי ניסוח מתאים מדוע התמיסה בסיסית.
  4. תמיסתו המימית של HCℓO4(ℓ) היא חומצית. נסחו את תהליך ההמסה  במים של החומר הנתון והראו על-ידי ניסוח מתאים מדוע התמיסה חומצית.
  5. (העשרה) תמיסתו המימית של MgH2(s) היא  בסיסית. נסחו את תהליך ההמסה במים של החומר הנתון והראו על-ידי ניסוח מתאים מדוע התמיסה בסיסית.
  6. תמיסתו המימית של HIO3(ℓ) היא חומצית. נסחו את תהליך ההמסה במים של החומר הנתון והראו על-ידי ניסוח מתאים מדוע התמיסה חומצית.
  7. תמיסתו המימית של H2SO3(ℓ) היא חומצית. נסחו את תהליך ההמסה במים של החומר הנתון והראו על-ידי ניסוח מתאים מדוע התמיסה חומצית.
  8. (העשרה) תמיסתו המימית של Na2HPO4(s) היא בסיסית. נסחו את תהליך ההמסה במים של החומר הנתון והראו על-ידי ניסוח מתאים מדוע התמיסה בסיסית.
  9. (העשרה) תמיסתו המימית של Na3PO4(s) היא  בסיסית. נסחו את תהליך ההמסה במים של החומר הנתון והראו על-ידי ניסוח מתאים מדוע התמיסה בסיסית.
  10. (העשרה) תמיסתו המימית של MgO(s) היא בסיסית. נסחו את תהליך ההמסה במים של החומר הנתון והראו על-ידי ניסוח מתאים מדוע התמיסה בסיסית.
  11. תמיסתו המימית של NaCℓ(s) היא ניטרלית. נסחו את תהליך ההמסה במים של החומר הנתון והראו על-ידי ניסוח מתאים מדוע התמיסה ניטרלית.
  12. תמיסתו המימית של CH3CH2OH(ℓ) היא ניטרלית. נסחו את תהליך ההמסה במים של החומר הנתון והראו על-ידי ניסוח מתאים מדוע התמיסה ניטרלית.
 2. בכל אחד מהתהליכים הבאים ציינו אם התגובה הנתונה היא תגובת חומצה-בסיס. אם כן, ציינו איזה מבין החומרים מגיב כבסיס ואיזה כחומצה . אם לא, הסבירו מדוע התגובה אינה תגובת חומצה-בסיס. קבעו האם התמיסה המתקבלת חומצית, בסיסית או ניטרלית) בהנחה שהתגובה התרחשה בשלמות.
  א. { NaCl }_{ (s) }\xrightarrow { { H }_{ 2 }O } { Na }_{ (aq) }^{ + }+{ Cl }^{ - }_{ (aq) }
  ב.    K2SO3(s) + H2O(ℓ)     →    HSO3(aq) + OH‾(aq) + 2K+(aq)
  ג.    BaH2(s) + 2H2O(ℓ)     →     Ba2+(aq) + 2OH‾(aq) + 2H2(g)
  ד.     Mg(s) + 2H3O+(aq)   →     Mg2+(aq) + 2H2O(ℓ) + H2(g)
  ה.    2K(s) + 2H2O(ℓ)     →     2K+(aq) + 2OH‾(aq) + H2(g)
  ו.     HBrO3(ℓ) + H2O(ℓ)     →     H3O+(aq) + BrO3(aq)
  ז.    AℓH3(s)+ 3H2O(ℓ)     →     Aℓ3+(aq) + 3H2(g) + 3OH‾(aq)
  ח.    NaH(s)+ H3O+(aq)     →     Na+(aq) + H2(g) + H2O(ℓ)
  ט.    CH3CH2NH2(ℓ) + H2O(ℓ)     →     CH3CH2NH3+(aq) + OH‾(aq)
  י.    H3O+(aq) + HCO3(aq)     →     2H2O(ℓ) + CO2(g)
  יא.   K2CO3(s)+ H2O(ℓ)     →     2K+(aq) + HCO3(aq) + OH‾(aq)
  יב.   CaCO3(s)+ 2H3O+(aq)     →     Ca2+(aq) + CO2(g) + 3H2O(ℓ)
  יג.   CO32(aq)+ H2O(ℓ)     →     HCO3(aq) + OH‾(aq)
  יד.   CH3CH2COOH(ℓ) + H2O(ℓ)     →     CH3CH2COO‾(aq) + H3O+(aq)

המשך התוכן בעמוד זה למנויים בלבד

אם הינך מנוי/ה אנא הכנס שם משתמש וסיסמא!

לרכישת מנוי לחץ כאן

לפתרון חומצה-בסיס – לחץ כאן