חומצה בסיס תרגילים


חומצה בסיס תרגילים

התרגיל הראשון מכיל 12 סעיפים. הוא תרגיל בעל 2 מטרות:

 • הראשונה היא להביא אתכם התלמידים לידי הבנה מה קורה לחומרים שונים במגע עם מים. חלק מהסעיפים הם  מעבר לתחום הנדרש לבחינת הבגרות(ונציין ליד תרגילים אלה העשרה), אבל רצוי שנדע להתמודד עם סוג כזה של שאלות, בעזרתו נוכל לפתור שאלות דומות שהניסוחים בהם נתונים.
 • השניה, לתרגם נתונים על אופי התמיסה, לכדי ניסוח תהליך כימי.
 1. תרגלו כעת אתם את ניסוחי התהליכים הבאים:
  1. (העשרה) ידוע שתמיסתו המימית של NaHCO3(s) היא בעלת אופי בסיסי. נסח את תהליך המסתו של החומר הנתון במים והראה על ידי ניסוח מתאים מדוע האופי של התמיסה הוא בסיסי .
  2. (העשרה) ידוע שתמיסתו המימית של NaH2PO4(s) היא בעלת אופי חומצי. נסח את תהליך המסתו של החומר הנתון במים והראה על ידי ניסוח מתאים מדוע האופי של התמיסה הוא חומצי .
  3. (העשרה) ידוע שתמיסתו המימית של K2O(s) היא בעלת אופי בסיסי . נסח את תהליך המסתו של החומר הנתון במים והראה על ידי ניסוח מתאים מדוע האופי של התמיסה הוא בסיסי .
  4. ידוע שתמיסתו המימית של HCℓO4(ℓ) היא בעלת אופי חומצי. נסח את תהליך המסתו של החומר הנתון במים והראה על ידי ניסוח מתאים מדוע האופי של התמיסה הוא חומצי .
  5. (העשרה) ידוע שתמיסתו המימית של MgH2(s) היא בעלת אופי בסיסי . נסח את תהליך המסתו של החומר הנתון במים והראה על ידי ניסוח מתאים מדוע האופי של התמיסה הוא בסיסי .
  6. ידוע שתמיסתו המימית של HIO3(ℓ) היא בעלת אופי חומצי. נסח את תהליך המסתו של החומר הנתון במים והראה על ידי ניסוח מתאים מדוע האופי של התמיסה הוא חומצי .
  7. ידוע שתמיסתו המימית של H2SO3(ℓ) היא בעלת אופי חומצי. נסח את תהליך המסתו של החומר הנתון במים והראה על ידי ניסוח מתאים מדוע האופי של התמיסה הוא חומצי .
  8. (העשרה) ידוע שתמיסתו המימית של Na2HPO4(s) היא בעלת אופי בסיסי. נסח את תהליך המסתו של החומר הנתון במים והראה על ידי ניסוח מתאים מדוע האופי של התמיסה הוא בסיסי.
  9. (העשרה) ידוע שתמיסתו המימית של Na3PO4(s) היא בעלת אופי בסיסי. נסח את תהליך המסתו של החומר הנתון במים והראה על ידי ניסוח מתאים מדוע האופי של התמיסה הוא בסיסי.
  10. (העשרה) ידוע שתמיסתו המימית של MgO(s) היא בעלת אופי בסיסי. נסח את תהליך המסתו של החומר הנתון במים והראה על ידי ניסוח מתאים מדוע האופי של התמיסה הוא בסיסי.
  11. ידוע שתמיסתו המימית של NaCℓ(s) היא בעלת אופי ניטראלי. נסח את תהליך המסתו של החומר הנתון במים והראה על ידי ניסוח מתאים מדוע האופי של התמיסה הוא ניטראלי.
  12. ידוע שתמיסתו המימית של CH3CH2OH(ℓ) היא בעלת אופי ניטראלי. נסח את תהליך המסתו של החומר הנתון במים והראה על ידי ניסוח מתאים מדוע האופי של התמיסה הוא ניטראלי.
 2. בכל אחד מהתהליכים הבאים ציין האם התגובה הנתונה היא תגובת חומצה בסיס? אם כן ציין מי מהחומרים התנהג כבסיס ומי כחומצה . אם לא הסבר מדוע התגובה היא לא תגובת חומצה בסיס ? וקבע מה אופי התמיסה המתקבל ( חומצי בסיסי או ניטראלי ) בהנחה שהתגובה התרחשה בשלמות.
  א. { NaCl }_{ (s) }\xrightarrow { { H }_{ 2 }O } { Na }_{ (aq) }^{ + }+{ Cl }^{ - }_{ (aq) }
  ב.    K2SO3(s) + H2O(ℓ)     →    HSO3(aq) + OH‾(aq) + 2K+(aq)
  ג.    BaH2(s) + 2H2O(ℓ)     →     Ba2+(aq) + 2OH‾(aq) + 2H2(g)
  ד.     Mg(s) + 2H3O+(aq)   →     Mg2+(aq) + 2H2O(ℓ) + H2(g)
  ה.    2K(s) + 2H2O(ℓ)     →     2K+(aq) + 2OH‾(aq) + H2(g)
  ו.     HBrO3(ℓ) + H2O(ℓ)     →     H3O+(aq) + BrO3(aq)
  ז.    AℓH3(s)+ 3H2O(ℓ)     →     Aℓ3+(aq) + 3H2(g) + 3OH‾(aq)
  ח.    NaH(s)+ H3O+(aq)     →     Na+(aq) + H2(g) + H2O(ℓ)
  ט.    CH3CH2NH2(ℓ) + H2O(ℓ)     →     CH3CH2NH3+(aq) + OH‾(aq)
  י.    H3O+(aq) + HCO3(aq)     →     2H2O(ℓ) + CO2(g)
  יא.   K2CO3(s)+ H2O(ℓ)     →     2K+(aq) + HCO3(aq) + OH‾(aq)
  יב.   CaCO3(s)+ 2H3O+(aq)     →     Ca2+(aq) + CO2(g) + 3H2O(ℓ)
  יג.   CO32(aq)+ H2O(ℓ)     →     HCO3(aq) + OH‾(aq)
  יד.   CH3CH2COOH(ℓ) + H2O(ℓ)     →     CH3CH2COO‾(aq) + H3O+(aq)

המשך התוכן בעמוד זה למנויים (חודשי/שנתי) בלבד

אם הינך מנוי/ה אנא הכנס שם משתמש וסיסמא!

אם אין ברשותך מנוי אנא בדוק/בדקי את תוכניות מנויים

לפתרון חומצה בסיס – לחץ כאן