חוזק הקשר הקוולנטי תרגילים


חוזק הקשר הקוולנטי תרגילים

חוזק הקשר הקוולנטי תרגילים

 1. בכל אחד מזוגות הקשרים הבאים ציינו מה הגורם או הגורמים המסבירים מדוע קשר אחד חזק מהשני.
  1. הקשר H—H חזק מהקשר Cℓ—Cℓ
  2. הקשר H—Cℓ חזק מהקשר H—Br
  3. הקשר C═C חזק מהקשר C—C
  4. הקשר C═C חלש מהקשר N═N
  5. הקשר C═O חזק מהקשר C—H
  6. הקשר P—H  חלש מהקשר S—H
  7. הקשר S—O חזק מהקשר S—S
 2. נתונים רצפים של קשרים.
  קבעו עבור כל רצף אם הוא מתאר נכון את הסדר לפי חוזק הקשר וציינו מה הגורם או הגורמים התומכים בקביעתכם.
  אם לא ניתן לקבוע הסבירו מדוע.

  1. C—C > Si—Si > N—N
  2. H—C > H—N > H—O
  3. O═O > S═S > Se═Se
  4. C═C > N═N > O═O
 3. השאלה הבאה דנה במולקולות הבאות:
  IBr , Br2 , O2 , Cℓ2 , P2 , S2

  1. רשמו נוסחת ייצוג אלקטרונית (מבנה לואיס) לכל אחת מהמולקולות.
  2. ציינו לכל מולקולה מהו סוג הקשר הקוולנטי שיש בה: יחיד, כפול או משולש (סדר קשר).
  3. אנרגיית הקשר בין אטומי הכלור במולקולה Cℓ2 קטנה מאנרגיית הקשר בין אטומי הגופרית במולקולה S2 אך גדולה מאנרגיית הקשר בין אטומי הברום במולקולה Br2. ציינו מהם הגורמים להבדלים אלה.
  4. סדר את המולקולות I2 , P2 , S2 לפי:
   1. סדר הקשר.
   2. חוזק הקשר.
 4. אנרגיית הקשר  Cℓ—Cℓ  היא 242kJ/mol, ואנרגיית הקשר  S═S חומר S2 היא 430kJ/mol.
  לפניך מספר ערכים: 187kJ/mol , 523kJ/mol , 395kJ/mol , 195kJ/mol.
  איזה מבין ארבעת הערכים יכול להיות אנרגיית הקשר בין אטומי הזרחן (P) במולקולה P2? נמקו קביעתכם.

המשך התוכן בעמוד זה למנויים בלבד

אם הינך מנוי/ה אנא הכנס שם משתמש וסיסמא!

לרכישת מנוי לחץ כאן