המרחק בין קצות שרשרת הפולימר תרגול


המרחק בין קצות שרשרת הפולימר תרגול

 1. חשבו את המרחק הממוצע בין קצות השרשרת הפרושה של פולימר שמספר קשרי ה- C–C שלו הוא 2100. פרטו חישוביכם.
 2. חשבו את המרחק הממוצע בין קצות השרשרת הפרושה של פולימר שמספר קשרי ה- C–C שלו הוא 150. פרטו חישוביכם.
 3. חשבו את המרחק המחושב (התיאורטי) בין קצות השרשרת של פולימר שמספר קשרי ה- C–C שלו הוא 3850. פרטו חישוביכם.
 4. חשבו את המרחק המחושב (התיאורטי) בין קצות השרשרת של פולימר שמספר קשרי ה- C–C שלו הוא 125. פרטו חישוביכם.
 5. חשבו את המרחק הממוצע בין קצות השרשרת הפרושה של פולימר שדרגת הפילמור הממוצעת שלו היא 806. פרטו חישוביכם.
 6. חשבו את המרחק הממוצע בין קצות השרשרת הפרושה של פולימר שדרגת הפילמור הממוצעת שלו היא 271. פרטו חישוביכם.
 7. חשבו את המרחק המחושב (התיאורטי) בין קצות השרשרת של פולימר שדרגת הפילמור הממוצעת שלו היא 640. פרטו חישוביכם.
 8. חשבו את המרחק המחושב (התיאורטי) בין קצות השרשרת של פולימר שדרגת הפילמור הממוצעת שלו היא 1082. פרטו חישוביכם.
 9. למיכל תגובה הוכנסו 0.0002 מול של יזם רדיקלי ו- 110 גרם מהמונומר CH2=CHCℓ.
  1. חשבו את המסה המולרית הממוצעת של הפולימר. פרטו חישוביכם.
  2. חשבו את דרגת הפילמור הממוצעת של הפולימר. פרטו חישוביכם.
  3. חשבו את המרחק הממוצע בין קצות השרשרת הפרושה של הפולימר. פרטו חישוביכם.
  4. חשבו את המרחק המחושב הממוצע בין קצות השרשרת של הפולימר. פרטו חישוביכם.

   המשך התוכן בעמוד זה למנויים בלבד

   אם הינך מנוי/ה אנא הכנס שם משתמש וסיסמא!

   לרכישת מנוי לחץ כאן