גרפים שיווי משקל תרגול


גרפים שיווי משקל תרגול

 1. נתונים הגרפים הבאים תאר עבור כל גרף מהן ניסוח התהליך שמתרחש בו( נציין שכל מרכיבים בכל השאלות הם גזים).
  1. תרגול-גרפים-בשיווי-משקל-1הניסוח הוא : _______________________________
  2. תרגול-גרפים-בשיווי-משקל-2הניסוח הוא : _______________________________
  3. תרגול-גרפים-בשיווי-משקל-3
   הניסוח הוא : _______________________________
  4. תרגול-גרפים-בשיווי-משקל-4
   הניסוח הוא : _______________________________
  5. תרגול-גרפים-בשיווי-משקל-5
   הניסוח הוא : _______________________________
  6. תרגול-גרפים-בשיווי-משקל-6
   הניסוח הוא : _______________________________
  7. תרגול-גרפים-בשיווי-משקל-7
   הניסוח הוא : _______________________________
  8. תרגול-גרפים-בשיווי-משקל-8
   הניסוח הוא : _______________________________
 2. בתרגיל הבא נתון לכל תהליך גרף חלקי השלם בתיאור הגרפי את העקומות עבור החומרים השונים בתהליך הנתון לכל מקרה. ( שים לב שבכל גרף מצוינים מהם הריכוזים ההתחלתיים של כל אחד מהחומרים המנוסחים בתהליך וכן אחת מהעקומות / גרפים מתוארת כבר)
  1. נתון התהליך הבא :
   תרגילים-2א
   וכן נתון הגרף הבא :
   תרגול-גרפים-בשיווי-משקל-9
   השלם בגרף את מהלך שינוי הריכוז של החומרים B ו- C.
  2. נתון התהליך הבא :
   תרגילים-2ב
   וכן נתון הגרף הבא :
   תרגול-גרפים-בשיווי-משקל-10
   השלם בגרף את מהלך שינוי הריכוז של החומרים B.
  3. ג. נתון התהליך הבא :
   תרגילים-2ג
   וכן נתון הגרף הבא :
   תרגול-גרפים-בשיווי-משקל-11
   השלם בגרף את מהלך שינוי הריכוז של החומרים B ו- C.
  4. נתון התהליך הבא :
   תרגילים-2ד
   וכן נתון הגרף הבא :
   תרגול-גרפים-בשיווי-משקל-12
   השלם בגרף את מהלך שינוי הריכוז של החומרים B ו- C.