גרפים שיווי משקל תרגול


גרפים שיווי משקל תרגול

 1. נתונים הגרפים להלן. תארו עבור כל גרף את ניסוח התהליך שמתרחש בו (נציין שכל המרכיבים בכל השאלות הם גזים).
  1. תרגול-גרפים-בשיווי-משקל-1הניסוח הוא : _______________________________
  2. תרגול-גרפים-בשיווי-משקל-2הניסוח הוא : _______________________________
  3. תרגול-גרפים-בשיווי-משקל-3
   הניסוח הוא : _______________________________
  4. תרגול-גרפים-בשיווי-משקל-4
   הניסוח הוא : _______________________________
  5. תרגול-גרפים-בשיווי-משקל-5
   הניסוח הוא : _______________________________
  6. תרגול-גרפים-בשיווי-משקל-6
   הניסוח הוא : _______________________________
  7. תרגול-גרפים-בשיווי-משקל-7
   הניסוח הוא : _______________________________
  8. תרגול-גרפים-בשיווי-משקל-8
   הניסוח הוא : _______________________________
 2. בתרגיל להלן נתון גרף חלקי לכל תהליך. השלימו את העקומות עבור החומרים השונים לכל אחד מהמקרים בתהליך הנתון. (שימו לב שבכל גרף מצוינים מהם הריכוזים ההתחלתיים של כל אחד מהחומרים המנוסחים בתהליך וכן אחת מהעקומות / גרפים מתוארת כבר)
  1. נתון התהליך:
   תרגילים-2א
   וכן נתון הגרף:
   תרגול-גרפים-בשיווי-משקל-9
   השלימו בגרף את מהלך שינוי הריכוז של החומרים B ו- C.
  2. נתון התהליך:
   תרגילים-2ב
   וכן נתון הגרף:
   תרגול-גרפים-בשיווי-משקל-10
   השלימו בגרף את מהלך שינוי הריכוז של החומר B.
  3. נתון התהליך:
   תרגילים-2ג
   וכן נתון הגרף:
   תרגול-גרפים-בשיווי-משקל-11
   השלימו בגרף את מהלך שינוי הריכוז של החומרים B ו- C.
  4. נתון התהליך:
   תרגילים-2ד
   וכן נתון הגרף:
   תרגול-גרפים-בשיווי-משקל-12
   השלימו בגרף את מהלך שינוי הריכוז של החומרים B ו- C.