אנתלפיה תרגילים


אנתלפיה תרגילים

אנתלפיה תרגילים

 1. נתונה התגובה הבאה:

   H2(g)+I2(s)    →  2HI(g)        ∆Hº = 53kJ

  1. שרטטו גרף המתאר את שינוי האנתלפיה עבור התגובה הנתונה.
  2. האם הטמפרטורה של הסביבה במקרה זה תעלה או תרד?
  3. כמה ג' של תוצר HI(g) נוצרים כשהמערכת קולטת 212kJ ?
  4. בתגובה השתתפו 18×1023 מולקולות של יוד I2(s) . מהי כמות האנרגיה שנקלטה במהלך התגובה על ידי המערכת ?
 2. נתונה התגובה הבאה:

  C2H4(g) + 3O2(g)    →    2CO2(g) + 2H2O(g)

  בניסוי הגיבו כמות לא ידועה של גז אתילן C2H4(g), עם כמות תואמת של גז חמצן O2(g), ונוצרו 28 ליטר של תערובת גזים בתנאים שבהם 1 מול גז תופס נפח של 40 ליטר (התנאים זהים לכל הגזים). בניסוי השתחררו 262.325 kJ .

  1. כמה מול גז מכילה התערבות הגז שנוצרה?
  2. כמה מול נוצרו מכל אחד מהגזים?
  3. מהו שינוי האנתלפיה עבור התגובה?
 3. נתונה התגובה הבאה:

  S8(s) + 4O2(g) + 8Cℓ2(g)    →    8SOCℓ2(ℓ)          ∆Hº = -1964.8kJ

  1. כמה מול של גז כלור Cℓ2(g) יש להגיב עם כמויות תואמות של חמצן O2(g) וגופרית S8(s) על מנת שבמהלך התגובה ישתחררו 245.6kJ?
  2. כמה ג' גופרית S8(s) יש להגיב עם כמויות תואמות של כלור וחמצן כדי שבמהלך התגובה ישתחררו 1025kJ?
  3. בתגובה נוצרו 24×1023 מולקולות של SOCℓ2(ℓ) מהי כמות האנרגיה שהשתחררה במהלך התגובה ?
  4. מגיבים 3.8 ליטר גז חמצן O2(g) עם כמות מתאימה של גופרית וכלור, בתנאים שבהם 1 מול גז תופס נפח של 19 ליטר. מהי כמות האנרגיה שמשתחררת במהלך התגובה ?
  5. למי אנרגיה פנימית גדולה יותר למגיבים או לתוצרים?
  6. ציירו גרף המתאר את שינוי האנתלפיה עבור התגובה.
 4. נתונה התגובה הבאה שמתארת את פירוק גז האמוניה NH3(g).

  2NH3(g)    →    3H2(g) + N2(g)           ΔHº = 92.4kJ

  בניסוי הגיבו כמות לא ידועה של אמוניה, והתקבלה תערובת גזים בנפח כולל של 200 ליטר. בתנאים שבהם התרחשה התגובה, 1 מול גז תופס נפח של 100 ליטר (הגזים נמצאים באותם התנאים של לחץ וטמפרטורה).

  1. כמה מול גז נוצרו בסך הכל במהלך התגובה?
  2. כמה מול גז נוצרו מכל אחד מהגזים חנקן N2(g) ומימן H2(g) ?
  3. מהי כמות האנרגיה שנקלטה במהלך התגובה ?
 5. נתונה התגובה הבאה שמתארת את פירוק ההידרזין N2H4(ℓ) :

  3N2H4(ℓ)       →     4NH3(g) + N2(g)                 ΔHº = -335.8kJ

  בזמן פירוק כמות לא ידועה של הידרזין, נוצרו 37.5 ליטר של תערובת גזים, בתנאים שבהם 1 מול גז תופס נפח של 50 ליטר (הגזים נמצאים באותם תנאים של טמפרטורה ולחץ).

  1. כמה מול גז נוצרו בסך הכל במהלך התגובה?
  2. כמה מול גז נוצרו מכל אחד מהגזים חנקן N2(g) ואמוניה NH3(g) ?
  3. מהי כמות האנרגיה שהשתחררה בזמן פירוק ההידרזין ?
 6. נתונות שתי התגובות הבאות:

  I.    2N2(g) + O2(g)    →   2N2O(ℓ)
  II.   4N(g) + O2(g)   →   2N2O(ℓ)

  אחת מהתגובות היא אקסותרמית והשנייה אנדותרמית. קבעו איזה תגובה היא אקסותרמית ואיזו אנדותרמית?

 7. נתונות שתי התגובות הבאות:

  I.      I2(s) + Cℓ2(g)    →    2ICℓ(ℓ)
  II.     I2(g) + Cℓ2(g)    →    2ICℓ(ℓ)

  אחת מהתגובות היא אקסותרמית והשנייה אנדותרמית. קבעו איזו תגובה היא אקסותרמית ואיזו אנדותרמית?

 8. נתונות שתי התגובות האקסותרמיות הבאות:

  I.    CS2(ℓ) + 3O2(g)    →    CO2(g) + 2SO2(g)
  II.   CS2(g) + 3O2(g)    →    CO2(g) + 2SO2(g)

  באיזה מהתגובות נפלטת יותר אנרגיה ?

 9. נתונות שלוש התגובות האנדותרמיות הבאות :

  I.      C3H7OH(ℓ)    →    CH3CH2CHO(g) + 2H(g)
  II.     C3H7OH(ℓ)    →    CH3CH2CHO(g) + H2(g)
  III.    C3H7OH(ℓ)    →    CH3CH2CHO(ℓ) + H2(g)

  באיזה מהתגובות נקלטת יותר אנרגיה?

 10. נתונות שתי התגובות הבאות:

  I.     C(s) + 1/4S8(s)    →    CS2(ℓ)
  II.    C(s) + 2S(g)    →    CS2(ℓ)

  אחת מהתגובות היא אקסותרמית והשנייה אנדותרמית. קבעו איזה תגובה היא אקסותרמית ואיזו אנדותרמית?

 11. נתונות שתי התגובות האקסותרמיות הבאות:

  I.     C5H12(g) + 8O2(g)    →    5CO2(g) + 6H2O(ℓ)
  II.    C5H12(ℓ) + 8O2(g)    →    5CO2(g) + 6H2O(ℓ)

  באיזה תגובה נפלטת יותר אנרגיה?

 12. נתונות שני התגובות האקסותרמיות הבאות:

  I.    C5H12(g) + 8O2(g)    →    5CO2(g) + 6H2O(g)
  II.   C5H12(g) + 8O2(g)    →    5CO2(g) + 6H2O(ℓ)

  באיזה תגובה נפלטת נפלטת יותר אנרגיה?

 13. נתונות שתי התגובות האקסותרמיות הבאות:

  I.     1/2N2(g) + 1.5F2(g)    →    NF3(g)
  II.     N(g) + 1.5F2(g)   →    NF3(g)

  באיזה תגובה נפלטת יותר אנרגיה?

 14. נתונות שתי התגובות האקסותרמיות הבאות:

  I.     H2(g) + 0.5O2(g)    →    H2O(ℓ)
  II.    H2(g) + 0.5O2(g)    →    H2O(g)

  באיזה תגובה נפלטת יותר אנרגיה?

המשך התוכן בעמוד זה למנויים בלבד

אם הינך מנוי/ה אנא הכנס שם משתמש וסיסמא!

לרכישת מנוי לחץ כאן