אנרגיה כימית שאלות מסכמות


אנרגיה כימית שאלות מסכמות

 1. ניתן לייצר חומצה גופרית H2SO4(ℓ) על-פי התגובה הבאה :

  A.  SO3(ℓ) + H2O(ℓ)    →    H2SO4(ℓ)

  תהליך התהוות של חומר הוא תהליך שבו יוצרים 1 מול חומר מיסודותיו במצב התקני (בטמפרטורת החדר ובלחץ של 1 אטמוספירה).
  נתונים ניסוחי תגובות התהוות של החומרים שמתוארים בניסוח התגובה ליצירת החומצה הגופרתית:

  I.    1/8S8(s) + 3/2O2(g)    →   SO3(ℓ)              ΔH° = -395.4 kJ
  II.   H2(g) + 1/2O2(g)    →   H2O(ℓ)              ΔH° = -285.9 kJ
  III.  1/8S8(s) + 2O2(g) + H2(g)    →   H2SO4(ℓ)              ΔH°= -814 kJ

   1. חשבו את שינוי האנתלפיה של התגובה לייצור החומצה הגופרתית (תגובה A). פרטו חישוביכם.
   2. למי יש אנרגיה פנימית גבוהה יותר למגיבים או לתוצרים בתגובה A ?

  בתנאים מסוימים תגובת יצירת החומצה הגופרתית מנוסחת באופן הבא :

  B.  SO3(g) + H2O(ℓ)    →   H2SO4(ℓ)

  1. האם השינוי באנרגיה הפנימית בין המגיבים לתוצרים בתגובה B גדול, קטן או שווה לזה של תגובה A ? נמקו בעזרת גרף מתאים.

  נתונות התגובות הבאות:

  IV.   1/8S8(s)    →   1/8S8(g)              ΔH°= 11.9 kJ
  V.    SO3(ℓ)    →   SO3(g)              ΔH°= 10.9 kJ

  1. חשבו את שינוי האנתלפיה עבור התגובה הבאה:

   1/8S8(g) + 3/2O2(g)    →   SO3(g)

  2. מה יהיה שינוי האנתלפיה בתגובה הבאה:

   S8(g) + 12O2(g)    →   8SO3(g)

  נתונות אנתלפיות הקשר הבאות:

  הקשר אנתלפיית הקשר kJ/moℓ
  S—S 265
  O═O 497

  נתונים הייצוגים המלאים של נוסחאות המבנה של החומרים S8 ו- SO3.
  נוסחת מבנה מלאה של החומרים S8 ו- SO3

  1. חשבו את אנתלפיית הקשר S═O בחומר SO3(g). פרטו חישוביכם.
 2. בתהליך ההכנה של חומצה חנקתית HNO3, ישנו שלב שבו מגיבים אמוניה (NH3) עם חמצן (O2) ונוצרים אדי מים (H2O) וחנקן חד-חמצני (NO) .כל המרכיבים בתנאי התגובה הם גזים.
  1. נסחו ואזנו את התגובה המתרחשת.

  נתונונות התגובות הבאות:

  I.     3H2(g) + N2(g)    →    2NH3(g)                 ΔH°= -92 kJ
  II.    H2(g) + 1/2O2(g)    →    H2O(g)                 ΔH° = -241.8 kJ
  III.   N2(g) + O2(g)    →    2NO(g)                 ΔH°= 180.4 kJ
  IV.  1/2H2(g) + 1/2N2(g) + 3/2O2(g)    →    HNO3(ℓ)                 ΔH°= -173.2 kJ

  1. חשבו את שינוי האנתלפיה עבור התגובה שניסחת בסעיף א'. פרטו חישוביכם.

  החומצה החנקתית מתקבלת בשני שלבים נוספים שמנוסחים כאן כתגובה אחת. בתגובה, חנקן חד-חמצני מגיב עם חמצן ומים ונוצרת חומצה חנקתית על-פי הניסוח הבא:

  V.  4NO(g) + 3O2(g) + 2H2O(g)    →    4HNO3(ℓ)

  1. מהו שינוי האנתלפיה עבור התגובה שבה נוצרת החומצה החנקתית ? פרטו חישוביכם.

  שינוי האנתלפיה עבור תהליך הרתיחה של חומצה חנקתית הוא 40.2kJ .

  1. נסחו את תהליך הרתיחה של חומצה חנקתית.
  2. נתונה התגובה הבאה:

   VI.   4NO(g) + 3O2(g) + 2H2O(g)    →    4HNO3(g)

   מהו שינוי האנתלפיה עבור תגובה זו?

  נתונה התגובה

  VII. 4N(g) + 12O(g) + 4H(g)    →    4HNO3(g)

  1. באיזה תגובה נפלטת יותר אנרגיה בתגובה VI או VII? נמקו את קביעתכם.
 3. ניטרוגליצרין היא תרכובת נוזלית, כבדה, שמנונית ונפיצה מאוד . אלפרד נובל הוסיף לניטרוגליצרין חומרים לא פעילים כדי שייצבו אותו ויאפשרו שימוש בטוח יחסית ויעיל. לתערובת שהוא יצר קוראים דינמיט.
  נתון לפניכם הייצוג המקוצר של נוסחת המבנה של הניטרוגליצרין:
  נוסחת מבנה מקוצרת ניטרוגליצריןא.

   1. רשמו לניטרוגליצרין את הייצוג המלא של נוסחת המבנה.
   2. מהם הקשרים הקוולנטים הקיימים בניטרוגליצרין?

  כשהניטרוגליצרין מגיב הוא מתפרק ומתרחשת התגובה הבאה:

  I.    4C3H5(ONO2)3(ℓ)    →    12CO2(g) + 10H2O(g) + 6N2(g) + O2(g)

  כדי לחשב את שינוי האנתלפיה בתגובה שבה הניטרוגליצרין במצב גז מתפרק ניסחו את התגובה בשני שלבים.
  בשלב הראשון רשמו:

  II.   4C3H5(ONO2)3(g)    →    12C(g) + 20H(g) + 12N(g) + 2O(g)

  נתונה טבלת אנרגיות הקשר הבאה :

  הקשר אנתלפיית הקשר kJ/moℓ
  C—C 446
  C—H 413
  O—N 201
  N═O 468
  C—O 358
  1. חשבו את שינוי האנתלפיה לתגובה II. פרטו חישוביכם.

  בשלב השני התרחשה התגובה:

  III.  12C(g) + 20H(g) + 12N(g) + 2O(g)    →    12CO2(g) + 10H2O(g) + 6N2(g) + O2(g)

  נתונה טבלת אנרגיות הקשר הבאה:

  הקשר אנתלפיית הקשר kJ/moℓ
  C═O 803
  O—H 463
  N≡N 945
  O═O 497
  1. חשבו את שינוי האנתלפיה לתגובה המתרחשת בשלב השני (תגובה III). פרטו חישוביכם.
  2. מה יהיה שינוי האנתלפיה עבור התגובה הבאה:

   IV.   4C3H5(ONO2)3(g)    →    12CO2(g) + 10H2O(g) + 6N2(g) + O2(g)

  3. באיזה תגובה נפלטת אנרגיה רבה יותר? בתגובה I או בתגובה IV? נמקו.

  מהאנרגיה שנפלטת מתגובה של ניטרוגליצרין, מחממים 20000 גרם מים הנמצאים בטמפרטורת החדר.
  הגיבו בשני ניסויים נפרדים 0.001 ג' של ניטרוגליצרין.
  בניסוי הראשון על-פי הניסוח בתגובה I ובניסוי השני על-פי תגובה IV.

  1. באיזה ניסוי השינוי באנרגיה הקינטית הממוצעת של המים היה גדול יותר? נמקו .
  2. כמה גרם של 4C3H5(ONO2)3(g) יש להגיב (על-פי ניסוח IV) כדי שישתחררו 2800kJ ? פרטו חישוביכם.
 4. לנוסחה המולקולרית C2H6O יש שני איזומרים: אתאנול CH3CH2OH ודו-מתיל אתר CH3OCH3 .
  נתונים הניסוחים של תגובות השריפה של האתאנול והדו-מתיל אתר

  A.   CH3-CH2-OH(g) + 3O2(g)    →    2CO2(g) + 3H2O(g)                 ΔH° =-1331.5kJ
  B.   CH3-O-CH3(g) + 3O2(g)    →    2CO2(g) + 3H2O(g)                 ΔH° =-1305kJ

  וכן נתונות אנרגיות הקשר הבאות:

  הקשר אנתלפיית הקשר kJ/moℓ
  O—C 358
  C—H 413
  C═O 803
  H—O במולקולת H2O 463
  C—C 346
  O═O ?
  H—O במולקולת CH3-CH2-OH ?
  1. חשבו את אנתלפית הקשר O═O . פרטו חישוביכם.
  2. חשבו את אנתלפיית הקשר H—O במולקולת CH3CH2OH . פרטו חישוביכם.

  מתרחשת התגובה

  I.   CH3-CH2-OH(g)    →    CH3-O-CH3(g)

  1. חשבו את שינוי האנתלפיה עבור תגובה I. פרטו חישוביכם.

  נתון ניסוח תגובת ההתהוות של האתאנול מיסודותיו :

  II.   2C(s) + 3H2(g) + 0.5O2(g)    →    CH3-CH2-OH(g)

  כשנוצרים 4.6 גרם של אתאנול משתחררים 23.495kJ.

  1. מהו שינוי האנתלפיה עבור תגובת ההתהוות של האתאנול? פרטו חישוביכם.

  נתון ניסוח תגובת ההתהוות של דו-אתיל אתר מיסודותיו:

  III.   2C(s) + 3H2(g) + 0.5O2(g)    →    CH3-O-CH3(g)

  1. חשבו את שינוי האנתלפיה עבור התגובה. פרטו חישוביכם.

  נתונה התגובה הבאה:

  IV.   CH3-O-CH3(ℓ) + 3O2(g)    →    2CO2(g) + 3H2O(g)

  1. האם האנרגיה הנפלטת בתגובה IV גדולה קטנה או שווה לזו הנפלטת בתגובת השריפה של CH3-O-CH3(g) ? הסבירו קביעתכם.

  נתונה התגובה:

  V.  CH3-CH2-OH(ℓ) + 3O2(g)    →    2CO2(g) + 3H2O(g)                 ΔH° =-1293kJ

  1. מה יהיה שינוי האנתלפיה עבור תהליך הרתיחה של האתאנול CH3-CH2-OH(ℓ) ? פרטו חישוביכם.
  2. האם בתהליך הרתיחה של CH3-O-CH3(ℓ) יש להשקיע יותר אנרגיה , פחות אנרגיה או אותה כמות אנרגיה בהשוואה לתהליך הרתיחה של האתאנול ? נמקו.

המשך התוכן בעמוד זה למנויים בלבד

אם הינך מנוי/ה אנא הכנס שם משתמש וסיסמא!

לרכישת מנוי לחץ כאן