אינדיקטורים


אינדיקטורים

אינדיקטורים הם חומרים שבאמצעותם עורכים בדיקות שונות.

אינדיקטורים לחומצות ובסיסים הם חומרים המאפשרים זיהוי סוג התמיסה לפי שינויי הצבע החלים בהם, (חומצית, בסיסית או ניטרלית).

כתלות בסוג האינדיקטור, ניתן גם לדעת ערכי pH מדויקים של התמיסה.

הנה מספר דוגמאות לאינדיקטורים:

 1. נייר pH
  בנייר זה עושים שימוש לקביעת ה- pH של תמיסה נתונה. כשהנייר נטבל בתמיסה הוא משנה את צבעו לגוון צבע מסוים בנייר. משווים את גוון הצבע המתקבל לסקלת צבעים המאפיינת ערכי pH בטווח שבין 1 ל-14.
  הנה דוגמה לסקלת צבעים לנייר pH:
  אינדיקטורים - נייר pHאנו רואים סקלת צבעים כך שכל צבע מייצג pH אחר. טובלים את נייר ה- pH בתמיסה ומשווים את הצבע שהתקבל לסקלת הצבעים.
  אינדיקטורים, נייר pH לאחר טבילהאנו רואים שהנייר הטבול נצבע בצבע כחול, חזק מאד.
  על-פי סקלת הצבעים, צבע זה מתאים ל- 14 pH בסולם pH.
 2. נייר לקמוס
  לנייר לקמוס שני צבעים: אדום או כחול.

  1. נייר לקמוס אדום
   אם נייר לקמוס אדום, הבא במגע עם תמיסה, הופך לכחול, המסקנה היא שהתמיסה בסיסית כלומר מכילה עודף יוני הידרוקסיד OH‾(aq).
   אם נייר לקמוס אדום במגע עם תמיסה אינו משנה את צבעו/מאדים, המסקנה היא שהתמיסה חומצית או ניטרלית אבל בוודאות אינה בסיסית.
   אינידיקטורים - נייר לקמוס אדום
  2. נייר לקמוס כחול
   אם נייר לקמוס כחול במגע עם תמיסה הופך לאדום, המסקנה היא  שהתמיסה חומצית כלומר מכילה עודף יוני הידרוניום H3O+(aq).
   אם נייר לקמוס כחול במגע עם תמיסה אינו משנה את צבעו/הופך כחול יותר, המסקנה היא שהתמיסה בסיסית או ניטרלית אבל בוודאות אינה חומצית.
   אינדיקטורים - נייר לקמוס כחול
 3.  פנולפתלאין.
  תמיסה שקופה וחסרת צבע שבמגע עם תמיסה בסיסית משנה את צבעה לסגול.
  אינדיקטורים 5 - ניסוי תמיסה בסיסית עם פנולפתלאין

ישנם מכשירים המאפשרים את מדידת מידת החומציות, לדוגמה מד pH. מכשיר זה מודד את ערכו המדויק של ה- pH בתמיסה.
אינדיקטורים אחרים משנים את צבעם במגע עם תמיסות בעלות ערכי pH שונים.

אין צורך לזכור בעל-פה את האינדיקטורים השונים או את גווני הצבע שהם מזהים.