אינדיקטורים


אינדיקטורים

אינדיקטורים הם חומרים שבאמצעותם עורכים בדיקות שונות.

אלה חומרים כימיים שבעקבות שינויי הצבע החלים בהם, אנו למדים על אופייה של התמיסה הנבחנת (חומצי, בסיסי או ניטרלי).

כתלות בסוג האינדיקטור, ניתן גם לדעת ערכי pH מדויקים של התמיסה.

הנה מספר דוגמאות לאינדיקטורים:

 1. נייר pH
  בנייר זה עושים שימוש לקביעת ה- pH של תמיסה נתונה. כשהנייר נטבל בתמיסה הוא משנה את צבעו לגוון צבע מסוים בנייר. משווים את גוון הצבע שהתקבל למפת צבעים המאפיינת ערכי pH בטווח שבין 1 ל-14.
  הנה דוגמה לנייר pH:
  אינדיקטורים - נייר pHאנו רואים סקלת צבעים כך שכל צבע מייצג pH אחר. טובלים את נייר ה- pH בתמיסה ומשווים את הצבע שהתקבל לסקלת הצבעים.
  אינדיקטורים, נייר pH לאחר טבילהאנו רואים שהנייר הטבול נצבע בצבע כחול, חזק מאד.
  על-פי סקלת הצבעים, צבע זה מתאים ל- 14 pH בסולם pH.
 2. נייר לקמוס
  לנייר לקמוס שני צבעים: אדום או כחול.

  1. נייר לקמוס אדום
   אם נייר לקמוס אדום, הבא במגע עם תמיסה, הופך לכחול, המסקנה היא שהתמיסה בסיסית כלומר מכילה יוני הידרוקסיד OH‾(aq).
   אם נייר לקמוס אדום במגע עם תמיסה אינו משנה את צבעו/מאדים, המסקנה היא שהתמיסה חומצית או ניטרלית אבל בוודאות אינה בסיסית.
   אינידיקטורים - נייר לקמוס אדום
  2. נייר לקמוס כחול
   אם נייר לקמוס כחול במגע עם תמיסה הופך לאדום, המסקנה היא  שהתמיסה חומצית כלומר מכילה יוני הידרוניום H3O+(aq).
   אם נייר לקמוס כחול במגע עם תמיסה אינו משנה את צבעו/הופך כחול יותר, המסקנה היא שהתמיסה בסיסית או ניטרלית אבל בוודאות אינה בסיסית.
   אינדיקטורים - נייר לקמוס כחול
 3. אינדיקטור נוסף שנכיר הוא פנולתלאין.
  זהו חומר שקוף שבמגע עם תמיסה בסיסית משנה את צבעו לסגול.
  אינידיקטורים - פנולתלאין

ישנם מכשירים המאפשרים את מדידת מידת החומציות,  מד pH. מכשיר זה מודד את ערכו המדויק של ה- pH בתמיסה.
אינדיקטורים אחרים משנים את צבעם במגע עם תמיסות בעלות ערכי pH שונים.

אין צורך לזכור בעל-פה את האינדיקטורים השונים או את גווני הצבע שהם מזהים.