אינדיקטורים


אינדיקטורים

אינדיקטורים, הם בעצם חומרים בודקים.

אלה חומרים כימיים, שבעקבות שינויי הצבע החלים בהם, ניתן להסיק מהו אופייה של התמיסה, האם הוא חומצי, בסיסי או ניטרלי.

כתלות בסוג האינדיקטור, ניתן גם לדעת ערכי pH מדוייקים של התמיסה.

הנה מספר דוגמאות לאינדיקטורים:

 1. נייר pH
  זהו נייר שכשהוא נטבל בתמיסה, מתקבל גוון צבע מסויים בנייר, וניתן להשוות את גוון הצבע שהתקבל, למפת צבעים שמדרגת כל צבע לערך pH אחר.
  הנה דוגמה לנייר pH:
  אינדיקטורים - נייר pHניתן לראות סקלת צבעים, טובלים את נייר ה- pH בתמיסה ומשווים.
  אינדיקטורים, נייר pH לאחר טבילהניתן לראות שהנייר הטבול נצבע בצבע כחול, חזק מאד.
  על פי סקלת הצבעים, צבע זה מתאים ל- pH השווה ל- 14, בסולם pH.
 2. נייר לקמוס
  לנייר לקמוס, יש שני צבעים – אדום או כחול.

  1. נייר לקמוס אדום
   אם נייר לקמוס אדום, במגע עם תמיסה, הופך לכחול, אז ניתן לקבוע שהתמיסה היא בסיסית, מכילה יוני הידרוקסיד OH‾(aq).
   אם נייר לקמוס אדום, במגע עם תמיסה, לא משנה את צבעו/מאדים , ניתן לומר שהתמיסה היא חומצית, או ניטרלית, אבל בוודאות לא בסיסית.
   אינידיקטורים - נייר לקמוס אדום
  2. נייר לקמוס כחול
   אם נייר לקמוס כחול, במגע עם תמיסה, הופך לאדום, אז ניתן לקבוע שהתמיסה היא חומצית, מכילה יוני הידרוניום H3O+(aq).
   אם נייר לקמוס כחול, במגע עם תמיסה, לא משנה את צבעו/הופך כחול יותר, ניתן לומר שהתמיסה היא בסיסית, או ניטרלית, אבל בוודאות לא בסיסית.
   אינדיקטורים - נייר לקמוס כחול
 3. אינדיקטור נוסף שנכיר, הוא פנולתלאין.
  זהו חומר שקוף, שבמגע עם תמיסה בסיסית, הוא משנה את צבעו לסגול.
  אינידיקטורים - פנולתלאין

קיימים אינדיקטורים נוספים, כמו מכשיר הקרוי מד pH (המכשיר מודד את ערכו המדויק של ה- pH בתמיסה), ואינדיקטורים נוספים, שבמגע עם תמיסות בעלות ערכי pH שונים, משנים את צבעם.

אין צורך לזכור בעל-פה, את האינדיקטורים השונים, או גווני הצבע שהם מזהים.