איזון תהליכים אינטראקטיבי


איזון תהליכים אינטראקטיבי

אזנו את התהליכים שלפניכם ע"י הזנת הערך המספרי של המקדם בשדות הריקים.

ניתן לעבור בין השדות באמצעות מקש Tab, במקלדת.