איזון משוואות כימיות


איזון משוואות כימיות

איזון משוואות כימיות תרגול

   1. אזנו את התהליכים הבאים:
    1. K  +  O2      →    K2O
    2. Ca  +  O2    →    CaO
    3. Zn  +  O2     →    ZnO
    4. Aℓ  +  O2      →    Aℓ2O3
    5. P4  +  O2     →    P2O5
    6. S8  +  O2     →    SO3
    7. P4  +  H2     →    PH3
    8. H2  +  Cℓ2    →    HCℓ
    9. N2 +  Cℓ2     →    NCℓ3
    10. P4  +  Cℓ2    →    PCℓ5
    11. Fe  +  O2     →    Fe2O3

    המשך התוכן בעמוד זה למנויים בלבד

    אם הינך מנוי/ה אנא הכנס שם משתמש וסיסמא!

    לרכישת מנוי לחץ כאן

    לפתרון תרגול באיזון משוואות – לחצו כאן